top of page

Nag og å si unnskyld

Updated: Dec 17, 2020

"Å bære nag til folk er som å ønske å forgifte noen, men drikke giften selv". Dette er et gammelt ordtak som går igjen i mange kulturer og det ligger nok mye sannhet i det. Når du ønsker noen vondt er det faktisk du som ikke har det bra i det øyeblikket. Det beste du kan gjøre (for deg selv) mot noen som har gjort noe ufint mot deg er å tilgi dem. På denne måten vil du klare å gi slipp på vonde følelser, og uavhengig av hvordan den andre personen har det, så har du det i alle fall bra. Det er oftest sånn at når noen har gjort noe kjipt mot deg, så mente de det som regel ikke på den måten du opplevde eller tolket det uansett. Og hvis de faktisk mente å gjøre deg vondt på en måte for å gjøre livet ditt surt, så er det jo dem det er synd på, er det ikke det? For det betyr jo at de bærer nag og ikke klarer å gi slipp.


"Å bære nag til folk er som å ønske å forgifte noen, men drikke giften selv."


Dersom du har gjort noen kjipt mot noen til å begynne med så kan det være fint å oppsøke vedkommende og si unnskyld. Gjerne med en kort og konsis forklaring for hvorfor og hvordan du har tenkt og oppført deg, men husk at det ikke bør være en rettferdiggjørelse for hvorfor du mener at du hadde rett. Oftest vil vi kunne se at det vi trodde var grunnen til at vi oppførte oss som vi gjorde, nemlig at den andre personen gjorde sånn eller sånn, bare trigget en usikkerhet, sårhet eller frustrasjon i oss selv.


Uavhengig om du mener du hadde rett eller aksepterer at du har gjort noe galt til å begynne med, så er det vel viktigere å ha gode relasjoner med folk enn å vinne?


Å klare å gi slipp lønner seg i lengden. Derfor kan du ofte komme mye lengre med å beklage hva du gjorde. Punktum. Ikke noe MEN. Dette er vanskelig i starten fordi det plager egoet ditt. Men dette, som det meste annet blir lettere når du får litt trening i å gjøre det. Forventningsfritt er nøkkelordet her, men kanskje får du en hyggelig beklagelse med senkede skuldre i retur også? Vi vil jo i bunn og grunn ha det fint alle sammen, og det krever mot å legge fra seg nag og å si unnskyld...Bình luận


bottom of page