top of page

Podcast: Feminisme, likestilling og feminine verdier

Updated: Dec 8, 2020

Kristine Kotte-Eriksen er opptatt av feminisme, likestilling og mangfold, har en master i gender studies og erfaring fra olje-, it-bransjen og forsvaret.


Kristine vil at vi skal kunne snakke om feminine verdier og hvordan vi skal verdsette disse i bl.a. ansettelsesprosesser. En viktig samtale om noe som angår oss alle. Trenger dette virkelig å være så sensitivt tema?
InstagramComments


bottom of page