top of page

Podkast - Viggo Johansen

Hva er du egentlig? Har du sett ditt eget hode? Hva ligger i tomhet, frihet, ingentinghet?

Med utgangspunkt i den hodeløse veien, først beskrevet av Douglas Harding, snakker Viggo og jeg om hva vi alle egentlig er, på 0 meters avstand, innerst inne, det i deg som er uforandret gjennom livets mange merkelapper. En spennende og stimulerende samtale, men definitivt ikke for alle og enhver.


Dette er nok enda for spesielt interesserte, men målet med denne episoden er at det skal være tilgjengelig for dem som vil utforske temaet og være et rasjonelt tilskudd til en tematikk som fort blir uhåndgripelig. Og ikke minst bidra til å åpne for mer dialog rundt disse perspektivene. Episoden kan høres her, eller der du liker å høre på podkast.

God lytting :)

Comments


bottom of page