• Alex Kristensen

Podkast - Viggo Johansen

Ep. 48 Forskjellen på tanker og refleksjoner

Viggo Johansen er med en ny episode, denne gangen går vi ut på dypet og utforske subtile forskjeller i hvordan tanker og refleksjoner oppstår, samt hvilke implikasjoner dette har.


Episoden kan du høre her, eller der du liker å lytte til podkast.


Viggo introduserer seg selv og sin bakgrunn i episode 15, som du kan høre her.


Viggo har en mindfulness podkast jeg kan varmt anbefale. Minfulness med Viggo og Filip, som du kan høre her.


257 views0 comments

Recent Posts

See All